Samenwerken in netwerken

Initiatieven vanuit de samenleving mogelijk maken, vraagt van gemeenten samenwerking met “buiten” en met “binnen”. Netwerken over de grenzen van de eigen afdeling-, organisatie- en vakgebied heen vraagt om een procesbegeleider die ruimte creëert voor dialoog.

Dat zorgt voor nabijheid en verbinding. Daar wordt de kiem gelegd voor innovatiekracht, voor moed en durf bij mensen, om zich te ver nieuwen.

Ik doe dat door:
  • Werkvormen te gebruiken die alle netwerkpartners ruimte geven. Daardoor wordt het snel duidelijk wie welke waarde toevoegt in de samenwerking.
  • Het perspectief van burgers bij co-creatie centraal te stellen vanaf het begin. Dat zorgt voor meer vertrouwen van burgers in de overheid.
  • Professionals zelf nieuwe werkwijzes laten bedenken, daardoor ontstaat direct draagvlak voor de nieuwe vormen van samenwerking
  • Coachen van professionele wijknetwerken om samen te werken voor de klant, dat maakt samenwerking rond hulpvragen effectief.

Voorbeeld opdrachten:
"Voorzieningenkaart: een co creatie proces"  in opdracht van KING
Osslab burgerparticipatie in opdracht van gemeente Oss
 
 
 

Blog


Geplaatst op: 10 maart 2019Veel mensen doen nog steeds niet mee in onze samenleving. Ondanks het afnemend aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering spreken gemeenten nog steeds over een "granieten bestand". Doelend op mensen met zoveel belemmeringen, dat zij niet of nauwelijks kans maken op een betaalde baan. Ook mensen met een multiculturele achtergrond houden zich afzijdig van onze samenleving. Zij voelen zich er niet bij horen en zoeken elkaar op in de eigen netwerken. Als opbouwwerker merkte ik al dat mensen vaak niet eens meer geloven ooit nog betaald werk te vinden. Hun talenten blijven onzichtbaar en onbenut. Het ontbreekt hen aan een toekomstperspectief en dat vind ik bijzonder schrijnend en onaanvaardbaar.
 
Gelukkig heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat een radicaal andere denk- en werkwijze verbluffende resultaten oplevert. In plaats van mensen te zien als een probleem voor onze samenleving,  zijn zij juist dé oplossing voor maatschappelijke problemen.  


Lees verder

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -