Samenwerken in netwerken

Initiatieven vanuit de samenleving mogelijk maken, vraagt van gemeenten samenwerking met “buiten” en met “binnen”. Netwerken over de grenzen van de eigen afdeling-, organisatie- en vakgebied heen vraagt om een procesbegeleider die ruimte creëert voor dialoog.

Dat zorgt voor nabijheid en verbinding. Daar wordt de kiem gelegd voor innovatiekracht, voor moed en durf bij mensen, om zich te ver nieuwen.

Ik doe dat door:
  • Werkvormen te gebruiken die alle netwerkpartners ruimte geven. Daardoor wordt het snel duidelijk wie welke waarde toevoegt in de samenwerking.
  • Het perspectief van burgers bij co-creatie centraal te stellen vanaf het begin. Dat zorgt voor meer vertrouwen van burgers in de overheid.
  • Professionals zelf nieuwe werkwijzes laten bedenken, daardoor ontstaat direct draagvlak voor de nieuwe vormen van samenwerking
  • Coachen van professionele wijknetwerken om samen te werken voor de klant, dat maakt samenwerking rond hulpvragen effectief.

Voorbeeld opdrachten:
"Voorzieningenkaart: een co creatie proces"  in opdracht van KING
Osslab burgerparticipatie in opdracht van gemeente Oss
 
 
 

Blog


Geplaatst op: 29 oktober 2019Zondag was er een item op het NOS journaal dat me raakte. Ik dacht meteen 'wow wat een prachtige oplossing heeft Stella bedacht voor álle betrokkenen'. Ik vroeg me bij dit verhaal ook af: 'wat werkt hier dan zo goed?' 
Lees verder

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -