Nieuwe vormen van partnership

Erbij horen, iets bijdragen dat er toe doet, aandacht voor wat je wel kunt. Zo bieden bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties kansen aan mensen met een beperking. De inclusieve samenleving. Al onderzoekend kan ik vanuit verschillende perspectieven kijken om vervolgens tot iets nieuws te komen, een werkwijze vastleggen in een handreiking die werkt in de praktijk. Mijn partner hierbij is Margie Kompier.

Bedrijven bieden kansen aan mensen, gemeenten willen een beter bestaan voor zoveel mogelijk mensen. De werelden verschillen, maar de ambitie biedt ruimte en vraagt om iemand die nieuwe samenwerkingsverbanden kan smeden tot een nieuw partnership dat is uitgeprobeerd in de praktijk, het werkt:

Wij doen dat door:
  • begeleiden bij nieuwe partnerschappen tussen bedrijven en gemeenten, sociale werkvoorziening
  • werkende praktijkervaringen onderzoeken en beschrijven in praktische handreikingen waardoor de kennis overdraagbaar wordt.
 
 
 

Blog


Geplaatst op: 10 maart 2019Veel mensen doen nog steeds niet mee in onze samenleving. Ondanks het afnemend aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering spreken gemeenten nog steeds over een "granieten bestand". Doelend op mensen met zoveel belemmeringen, dat zij niet of nauwelijks kans maken op een betaalde baan. Ook mensen met een multiculturele achtergrond houden zich afzijdig van onze samenleving. Zij voelen zich er niet bij horen en zoeken elkaar op in de eigen netwerken. Als opbouwwerker merkte ik al dat mensen vaak niet eens meer geloven ooit nog betaald werk te vinden. Hun talenten blijven onzichtbaar en onbenut. Het ontbreekt hen aan een toekomstperspectief en dat vind ik bijzonder schrijnend en onaanvaardbaar.
 
Gelukkig heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat een radicaal andere denk- en werkwijze verbluffende resultaten oplevert. In plaats van mensen te zien als een probleem voor onze samenleving,  zijn zij juist dé oplossing voor maatschappelijke problemen.  


Lees verder

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -