Activerende dienstverlening

Eigen initiatieven van burgers koesteren en versterken van wat er al is. Iemand die iets wil, of vraagt, daar spreekt bereidheid uit. Die kracht kun je herkennen, faciliteren en versterken en vraagt om een methodiekontwikkelaar die samen met professionals om nieuwe manieren vindt.

Zo geef je burgers de ruimte om zelf prioriteiten en oplossingen te laten bepalen die voor hen goed werken. En biedt je zorg en hulp op maat als het echt nodig is en werk je kostenbewust.

Dat doe ik door:
  • Ontwikkelen van activerende gespreksmethodieken samen met consulenten: werk, inkomen en zorg, leerplicht en trajectbegeleiders.
  • Innovatieteams die bewustwording bij elkaar bewerkstelligen, daardoor weten ze wat het effect van eigen gedrag is op dat van bezoekers van een publiekscentrum.
  • Dialoogsessies met medewerkers en klanten, bezoekers, werkzoekenden om


Beeldplaat Esther Kemperman


Voorbeeld opdrachten:

Train de trainer  in opdracht van JES030 Utrecht
Motiverende gesprekken in opdracht van diverse opdrachtegevers
 
 
 

Blog


Geplaatst op: 10 maart 2019Veel mensen doen nog steeds niet mee in onze samenleving. Ondanks het afnemend aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering spreken gemeenten nog steeds over een "granieten bestand". Doelend op mensen met zoveel belemmeringen, dat zij niet of nauwelijks kans maken op een betaalde baan. Ook mensen met een multiculturele achtergrond houden zich afzijdig van onze samenleving. Zij voelen zich er niet bij horen en zoeken elkaar op in de eigen netwerken. Als opbouwwerker merkte ik al dat mensen vaak niet eens meer geloven ooit nog betaald werk te vinden. Hun talenten blijven onzichtbaar en onbenut. Het ontbreekt hen aan een toekomstperspectief en dat vind ik bijzonder schrijnend en onaanvaardbaar.
 
Gelukkig heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat een radicaal andere denk- en werkwijze verbluffende resultaten oplevert. In plaats van mensen te zien als een probleem voor onze samenleving,  zijn zij juist dé oplossing voor maatschappelijke problemen.  


Lees verder

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -