Blog

Geplaatst op: 29 oktober 2019
Zondag was er een item op het NOS journaal dat me raakte. Ik dacht meteen 'wow wat een prachtige oplossing heeft Stella bedacht voor álle betrokkenen'. Ik vroeg me bij dit verhaal ook af: 'wat werkt hier dan zo goed?' 


Lees verder

Geplaatst op: 10 maart 2019
Veel mensen doen nog steeds niet mee in onze samenleving. Ondanks het afnemend aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering spreken gemeenten nog steeds over een "granieten bestand". Doelend op mensen met zoveel belemmeringen, dat zij niet of nauwelijks kans maken op een betaalde baan. Ook mensen met een multiculturele achtergrond houden zich afzijdig van onze samenleving. Zij voelen zich er niet bij horen en zoeken elkaar op in de eigen netwerken. Als opbouwwerker merkte ik al dat mensen vaak niet eens meer geloven ooit nog betaald werk te vinden. Hun talenten blijven onzichtbaar en onbenut. Het ontbreekt hen aan een toekomstperspectief en dat vind ik bijzonder schrijnend en onaanvaardbaar.
 
Gelukkig heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat een radicaal andere denk- en werkwijze verbluffende resultaten oplevert. In plaats van mensen te zien als een probleem voor onze samenleving,  zijn zij juist dé oplossing voor maatschappelijke problemen.  


Lees verder

Geplaatst op: 21 oktober 2015


Bewoners en ondernemers in het dorp De Steeg, ondernemen nieuwe initiatieven in de leegstaande pastorie en kerk: "De Boecop" en het is hun droom om op deze historische plek waardevolle activiteiten te organiseren. De gemeente Rheden wil graag dat initiatieven van onderop ontstaan en wil werken vanuit de vraag en behoefte van bewoners.


Lees verder

Geplaatst op: 15 april 2015
Verdieping & Verbinding met Theory U

Hoe bereik je dat organisaties zich positief ontwikkelen, vernieuwen en innoveren? Dat de mensen in die organisatie de verandering ook echt dragen?
Dat het geen verbetering is die door het management is opgelegd, maar een geslaagd samenspel van alle spelers in het veld?


Lees verder

Geplaatst op: 11 februari 2015
Open CRKL dag over innoverend leiderschap
Ruim 80 mensen creëerden op 30 januari met elkaar een mooie open ontmoeting, er was verbinding en echt contact. Mijn rol was die van procesbegeleider. Ik voelde me geraakt door alle verschillende persoonlijke verhalen die gedeeld werden.


Lees verder

Geplaatst op: 03 december 2014
Bolletje rode wol: op weg naar een omslag
Hoe leren mensen samenwerken in netwerken? Als eerste stap begeleid ik een korte workshop voor de 75 betrokken medewerkers. Doel: medewerkers patronen laten zien in de manier waarop zij nu samenwerken.


Lees verder

Geplaatst op: 28 februari 2013
Dinsdag 23 april 2013 organiseert de gemeente Oss een congres over bezuinigen en veranderkracht. Dat doet zij aan de hand van het verandertraject 'SLIM procesgericht verbeteren'.


Lees verder

Geplaatst op: 28 februari 2013
Gemeenten staan voor forse veranderingen in het sociaal domein. Daarom vond eind 2012 een verdiepend gesprek plaats met vrouwelijke bestuurders, gemeentesecretarissen en leidinggevenden over deze veranderkundige opgaven.


Lees verder

Geplaatst op: 08 november 2012
Medewerkers van het publiekscentrum zijn vaak moeilijk te motiveren om deel te nemen aan groepsbijeenkomsten, zeker als dat buiten werktijd plaatsvindt”, aldus een leidinggevende. Daarnaast zou deze groep moeite hebben met veranderingen. Toch is het de ambitie van dit afdelingshoofd om medewerkers van deze afdeling meer eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap) te laten nemen in hun dagelijkse werk. Meer dan nu, zouden zij zelf de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers moeten verbeteren.


Lees verder

Geplaatst op: 10 april 2012
Onlangs nam ik deel aan een inspirerende training, gebaseerd op het boek van Otto Scharmer over de Theory U. Onze samenleving is complex en veranderingen gaan snel. Omgaan met die veranderingen lukt niet door terug te vallen op ervaringen uit het verleden. “We moeten leren van de toekomst, zoals die nu al ontluikt,” dat is wat Scharmer zegt. Leren van de toekomst vraagt om intuïtie, moed en leren leven met onzekerheid en spanning van het “niet weten”. Openheid van geest, hart en wil en hun onderlinge wisselwerking, vormt de kerngedachte van de Theory U.


Lees verder

Geplaatst op: 19 december 2011
Hoe kunt u als gemeente bezuinigen, maar toch de kwaliteit van dienstverlening aan burgers verbeteren? Mijn veranderfilosofie gaat op de eerste plaats uit van vertrouwen in de kennis en drijfveren van professionals: een beweging van onderop. Een tweede uitgangspunt is dat ontwikkeling niet mogelijk is zonder dialoog met burgers, organisaties en bedrijven. Dialoog als vorm waarin burgers, medewerkers en managers samen “de realiteit onder ogen zien”.


Lees verder

 
 
 

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Blog


Geplaatst op: 29 oktober 2019Zondag was er een item op het NOS journaal dat me raakte. Ik dacht meteen 'wow wat een prachtige oplossing heeft Stella bedacht voor álle betrokkenen'. Ik vroeg me bij dit verhaal ook af: 'wat werkt hier dan zo goed?' 
Lees verder
Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -