Samenwerken in netwerkenInitiatieven vanuit de samenleving mogelijk maken, vraagt van gemeenten samenwerking met “buiten” en met “binnen”. Netwerken over de grenzen van de eigen afdeling-, organisatie- en vakgebied heen vraagt om een procesbegeleider die ruimte creëert voor dialoog.

Lees meer...

Ontwikkelen van onderopProfessionals geven zelf invulling aan hun nieuwe rol, managers geven ruimte en vertrouwen. Verandering maakt oude patronen zichtbaar en als organisatiecoach help ik mensen daar tijdens hun werk om daar samen door heen te gaan. Samen de realiteit onder ogen zien, zo wordt werken leren en ontwikkelen. Zo ontstaat versnelling.

Lees meer...

Activerende dienstverleningEigen initiatieven van burgers koesteren en versterken van wat er al is. Iemand die iets wil, of vraagt, daar spreekt bereidheid uit. Die kracht kun je herkennen, faciliteren en versterken en vraagt om een methodiekontwikkelaar die samen met professionals om nieuwe manieren vindt

Lees meer...

Nieuwe vormen van partnershipErbij horen, iets bijdragen dat er toe doet, aandacht voor wat je wel kunt. Zo bieden bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties kansen aan mensen met een beperking. De inclusieve samenleving. Al onderzoekend kan ik vanuit verschillende perspectieven kijken...

Lees meer...
 
 
 

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Blog


Geplaatst op: 29 oktober 2019Zondag was er een item op het NOS journaal dat me raakte. Ik dacht meteen 'wow wat een prachtige oplossing heeft Stella bedacht voor álle betrokkenen'. Ik vroeg me bij dit verhaal ook af: 'wat werkt hier dan zo goed?' 
Lees verder

De participatiesamenleving

De participatiesamenleving verandert het samenspel tussen burgers, organisaties en gemeenten. Burgers met vragen en initiatieven brengen immers altijd kwaliteiten, talenten en persoonlijke betrokkenheid met zich mee en de overheid ondersteunt en faciliteert hen daarbij.

Wat verandert er voor de gemeentelijke organisatie en voor de manier waarop professionals met elkaar en met burgers samenwerken? Hoe zorg je voor co-creatie? Wat is het effect voor professionals als zij hun focus verleggen van taakuitvoering volgens regels, naar het mogelijk maken van oplossingen van burgers?

Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -